Nieuwe bestuursleden Westport Foundation

2024 05 16 Nieuwe leden Westport Foundation

Onze collega’s Sabine Perdijk - ’t Lam, Carola Kalkman en Petra Klip zijn toegetreden tot het bestuur. Zij voegen zich bij Irene van Dijk en Carola Kroon. De Westport Foundation is opgericht door medewerkers van Westport Notarissen en organiseert activiteiten met een dubbel doel: geld inzamelen voor goede doelen én zelf de handen uit de mouwen steken om anderen te helpen.

Nico van Bohemen - voormalig voorzitter - draagt na ruim twee succesvolle jaren het stokje over aan Perdijk - ’t Lam. Hij was sinds de oprichting voorzitter van de Westport Foundation. Reden voor deze wissel is de benoeming van Van Bohemen tot notaris. Omdat de Westport Foundation het belangrijk vindt dat alleen medewerkers deel uitmaken van het bestuur, neemt Nico - nu partner van Westport Notarissen - afscheid van zijn bestuursfunctie bij de Westport Foundation. Wij danken Nico hartelijk voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Zijn opvolger Sabine Perdijk - 't Lam neemt vol enthousiasme haar nieuwe rol op zich. Carola Kalkman en Petra Klip vervullen de functie van algemeen bestuurslid. Alle drie zijn vastberaden om een waardevolle bijdrage te leveren aan de toekomst van de Westport Foundation.