ANBI-Status

De Westport Foundation heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. U vindt op deze pagina de stukken die hierbij horen. 

Beloningsbeleid 

De bestuurders en de leden van de Raad van Advies ontvangen geen financiële  beloning voor hun werkzaamheden. Alleen kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt voor het uitoefenen van een bestuurs-of adviesfunctie zullen worden vergoed.   

Beleidsplan  

Download hier het meerjaren beleidsplan.   

Financieel jaarverslag 

Download hier het jaarverslag met daarin het financieel jaarverslag van 2023. 

Jaarverslag 2022

Download hier het jaarverslag van 2022.